Home


The only limitation is
our own imagination
(Albert Einstein)

 

Mijn naam is Roel Gerritsen.

Twee zaken bepalen mijn leven: de publieke zaak en actief zijn op maatschappelijk terrein. Vanaf 1975 ben ik werkzaam in de publieke sector; 4 jaar bij een provincie en sindsdien bij gemeenten, waarvan 25 jaar als gemeentesecretaris. Een minstens zo lange tijd ben ik – als bestuurslid en als vrijwilliger – actief op maatschappelijk vlak (kerk, welzijn, cultuur, bibliotheek, zorg, volkshuisvesting).

 

In mijn ambtelijke loopbaan heb ik veel ervaring opgedaan als adviseur, op bestuurlijk én op inhoudelijk vlak. Mijn bestuurlijke ervaring op maatschappelijk terrein komt me hierbij van pas; hierdoor kan ik mij goed inleven in de vragen die bij bestuurders leven. Mijn ervaring als vrijwilliger houdt me scherp gericht op de inhoud van het werk en vooral op de wensen en noden van mensen.

 

Als gemeentesecretaris heb ik – uiteraard – ook te maken gehad met conflicten en ruzies. Natuurlijk loste ik die geregeld op door knopen door te hakken. Maar ervaring heeft me geleerd dat het vaak mogelijk is om de “kemphanen” een actieve rol te geven, door hen te laten ervaren dat ze zelf de sleutel in handen hebben om er uit te komen.

Als gemeentesecretaris was ik ook benoemd tot klachtbehandelaar (in de fase voordat de klacht terecht zou kunnen komen bij de ombudsman). Hierbij was het mijn taak om te oordelen over de gegrondheid van klachten van burgers van mijn gemeente. Ook hierbij heb ik gaandeweg ervaren dat er vaak betere mogelijkheden zijn dan het vellen van een oordeel over het optreden van een medewerker: vaak is een oplossing beter als de twee partijen zelf actief zijn betrokken bij het oplossen van hun conflict. Dat geeft mij energie.

 

In 2009 heb ik het besluit genomen om ontslag te nemen als gemeentesecretaris en verder te gaan als mediator en adviseur. Als adviseur neem ik mijn ervaring en mijn eerder genoten opleidingen mee (zie mijn cv). Inmiddels ben ik gecertificeerd mediator. De kracht van mediation is dat langdurige procedures worden voorkomen, procedures waarbij een derde (dus een ander dan één van beide partijen) een oordeel velt en waarbij dus feitelijk een winnaar en een verliezer wordt aangewezen.

Werken aan jouw oplossing; dat is het wezen van mediation; als mediator help ik daarbij. Ik vind dat prachtig werk!